สแตนดาร์ด ทวิน Standard Twin

 

icon
ข้อตกลงและเงื่อนไข
• ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
• เข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป และออกก่อนเวลา 12.00 น.ของวันถัดไป
โปรดติดต่อพนักงานต้อนรับหากต้องการเข้าพักก่อนเวลา
• ทารกอายุตั้งแต่ 0-12 ปีขึ้นไปเข้าพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย